Ledningsbloggen

Tanums befolkning fortsätter att öka

Den 31 december 2018 uppgick Tanums befolkning till 12 873 personer, en ökning med 110 personer under året.

Ökningen beror på att inflyttningen har varit större än utflyttningen. Under 2018 har 684 personer flyttat till kommunen medan 553 flyttat ut.

Födelsenettot är fortsatt negativt, det föds färre personer än vad som avlider. 111 barn har fötts har under 2018.

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300

  Ledningsbloggen

  Här bloggar vi om aktuella frågor och händelser i kommunens ledningsgrupper.