Tanum klättrar på företagsranking

Statistik

Den 6 maj presenterade Svenskt Näringsliv sin ranking av kommunernas företagsklimat.

Enligt rankingen finns det bästa företagsklimatet i landet i Solna kommun. Tanums kommun får bättre betyg inom de flesta områden i den senaste mätningen vilket också innebär att vi klättrar på den sammantagna rankingen från plats 267 till plats 241. Störst förbättring får Tanum inom områdena information, upphandling samt service till företagen.

Tanums kommun har beslutat om en handlingsplan för näringslivsarbetet som innehåller satsningar på bättre service, bemötande och information vid de kontakter som företagen har med kommunen. Tanums näringslivsråd, Tanum Turist och Företagarna har lämnat värdefulla synpunkter vid arbetet med handlingsplanen.