Ledningsbloggen

Strandskydd

Regeringen har den 9 juni upphävt länsstyrelsen beslut om utvidgat strandskydd i Tanums kommun.

Anledningen till regeringens beslut är att länsstyrelsen har hanterat generellt strandskydd med stöd av paragrafen för utvidgning av strandskydd.

Regeringens beslut innebär inte att man har tagit någon ställning till frågan i sak utan beslutet har fallit på formella grunder.

Regeringen återförvisar därför ärendet för ny behandling.

Länsstyrelsen avser att inom kort fatta tillfälliga förordnanden om utvidgning av strandskydd samt skicka förslag till slutliga beslut på remiss.

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarLedningsbloggen

Här bloggar vi om aktuella frågor och händelser i kommunens ledningsgrupper.