Starkt delårsbokslut

Pengar

Tanums kommun gör ett resultat på 19 mkr för perioden januari-augusti 2014.

På helår 2014 prognostiserar kommunen ett överskott på nio mkr, vilket skulle innebära att Tanums kommun redovisar ett positivt resultat för femtonde året i rad.