Stark konjunktur för småföretagen i Fyrbodal

Pekar uppåt

Småföretagskonjunkturen i Västra Götaland och Fyrbodal är bland de starkaste i hela landet enligt Företagarbarometern.

Det gynnsamma valutaläget för exportföretagen, en stark turistsäsong och Ikea-etableringen tror Företagarna har bidragit till det gynnsamma läget i norra Bohuslän och Fyrbodal.