Ledningsbloggen

Stark besöksnäring gynnar kommuner

Besöksnäringen växer i Sverige och bidrar starkt till en positiv samhällsutveckling i hela landet. För att denna utveckling ska
fortsätta behöver det offentliga möta upp, såväl lokalt, regionalt och nationellt.

Besöksnäringens andel av export och sysselsatta har ökat och enligt Tillväxtverkets siffror sysselsätter näringen nu över 165 000 årsarbeten. I många delar av landet är besöksnäringen den absolut viktigaste näringen. Enligt SCB ökade sysselsättningen inom besöksnäringen med 42 000 personer, eller 32 procent, mellan 2000-2013.

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300

  Ledningsbloggen

  Här bloggar vi om aktuella frågor och händelser i kommunens ledningsgrupper.