Ledningsbloggen

Stark besöksnäring gynnar kommuner

Besöksnäringen växer i Sverige och bidrar starkt till en positiv samhällsutveckling i hela landet. För att denna utveckling ska
fortsätta behöver det offentliga möta upp, såväl lokalt, regionalt och nationellt.

Besöksnäringens andel av export och sysselsatta har ökat och enligt Tillväxtverkets siffror sysselsätter näringen nu över 165 000 årsarbeten. I många delar av landet är besöksnäringen den absolut viktigaste näringen. Enligt SCB ökade sysselsättningen inom besöksnäringen med 42 000 personer, eller 32 procent, mellan 2000-2013.

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarLedningsbloggen

Här bloggar vi om aktuella frågor och händelser i kommunens ledningsgrupper.