Ledningsbloggen

Starka resultat i kommunsektorn (och i Tanum)

Statistiska centralbyråns sammanställning av de preliminära boksluten 2017 visar att kommunerna har ett positivt resultat på 24 miljarder kronor medan landstingen landar på 2,6 miljarder. Sammantaget är resultatet en förbättring på 1,6 miljarder kronor i kommunsektorn jämfört med föregående år.

Tanums resultat för 2017 uppgick till 15,2 mkr.

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300

  Ledningsbloggen

  Här bloggar vi om aktuella frågor och händelser i kommunens ledningsgrupper.