Småföretagen viktiga för Tanum

Bild av nyhetsbrevet till företagarna

Det finns fler är 2 200 företag i Tanum, de flesta av företagen har mindre än fem anställda. De många små företagen är en av styrkorna i Tanums näringsliv. Några av dessa småföretag kommer att växa och få fler anställda.

Företagen finns inom många olika branscher, inte minst inom besöksnäring och handel.

Mer information om och för näringslivet i Tanum.