Scen på Bônn

Tanums kommun har kommit överens med markägarna om en förlängning av arrendet med tre år vilket inenbär att verksamheten vid anläggningen är säkrad för åren 2014-2016. Markägarna och kommunen kommer att föra fortsatta diskussioner i syfte att hitta en långsiktig lösning på markfrågan.