Satsning mot ungdomsarbetslöshet

Delegationen unga till arbete, logotype

Tanums kommun är en av 270 kommuner som har undertecknat avsiktsförklaringar tillsammans med Arbetsförmedlingen om att gemensamt minska ungdomsarbetslösheten.