Ledningsbloggen

Samverkan mellan Tanums kommun och Polisen

Tanums kommun och Polisen har skrivit under ett nytt
samverkansavtal.

Tanken med avtalet är att tillsammans arbeta för att
förebygga brott och öka tryggheten i kommunen.

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarLedningsbloggen

Här bloggar vi om aktuella frågor och händelser i kommunens ledningsgrupper.