Samverkan med Högskolan Väst

De 14 kommunerna i Fyrbodal och Högskolan Väst har träffat en överenskommelse om ett formaliserat samarbete. Det pågår redan en mängd samarbeten och projekt mellan enskilda, eller flera kommuner och Högskolan Väst, men genom den nya arenan får vi en bättre överblick och skapar en funktionell och över tid hållbar samverkan. Samarbetet ska innefatta såväl utbildning, forskning som utvecklingsprojekt och underlätta framtida samarbete.