Ledningsbloggen

Ren och attraktiv kust

Varje år dumpas 220 000 kubikmeter skräp i Nordsjön. 8 000 kubikmeter sköljer upp på Bohusläns stränder, en kubik per timme dygnet runt, året runt.

Bohuskusten är extra utsatt för skräp från havet och kommunerna saknar resurser att hålla kusten ren, sedan 1 januari 2008 finns inget statligt stöd till städinsatser.

I projektet ren och attraktiv kust arbetar bland annat
kustkommunerna i Bohuslän för att får rena stränder etc.

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarLedningsbloggen

Här bloggar vi om aktuella frågor och händelser i kommunens ledningsgrupper.