Regeringens budgetproposition

Pengar

I budgeten finns flera satsningar på välfärdssektorn. Många av satsningarna är detaljstyrande och bygger på kommunal medfinansiering.

Det görs satsningar på välfärden, men dessvärre sker inte någon uppräkning av de generella statsbidragen. Merparten av satsningarna är riktade vilket innebär en ökad detaljstyrning från staten och riskerar mer administration i kommunerna.

Positivt är den satsning på klimatinvesteringar på lokal och regional nivå med 200 miljoner 2015 och 600 miljoner 2016 samt att man lägger 150 miljoner för klimatanpassning, bland annat för att motverka översvämningar. Det är också positivt att regeringen vill satsa 1,7 miljarder på renoveringar av flerbostadshus avseende bland annat energieffektiviseringar.