Rambos årsstämma

Rambos logotype

Rambo AB, som ägs av Lysekils, Sotenäs, Munkedals och Tanums kommuner, höll årsstämma på Smögen den 17 maj. Rambos resultat efter skatt och bokslutsdispositioner uppgick till 553 tkr. Vid stämman valdes Ralph Olofsson, Lysekil, till ordförande efter Evert Karlsson som avsagt sig omval.