Ledningsbloggen

Positivt resultat

Årets resultat uppgår till 6,0 mkr. Tanums kommun har
redovisat positiva resultat och dessutom klarat balanskravet varje år sedan år 2000.

Det positiva resultatet beror främst på ökade skatteintäkter
och specialdestinerade statsbidrag, lägre räntekostnader än beräknat samt att nämnderna visar bättre resultat än budgeterat.

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300

  Ledningsbloggen

  Här bloggar vi om aktuella frågor och händelser i kommunens ledningsgrupper.