Ledningsbloggen

Positivt bokslut

Resultatet i bokslutet för 2018 uppgår till 6,9 mkr. Resultatet är 7,2 mkr sämre än fullmäktiges ursprungliga budget på 14,1 mkr för 2018. Detta förklaras av volymökningar inom barn- och utbildningsnämnden under året.

Kommunens resultat är tillräckligt för att uppnå det ekonomiska mål som kommunfullmäktige fastställt. Årets resultatnivå är inte tillräcklig på sikt. Om kommunen ska klara fullmäktiges fastställda mål för god ekonomisk hushållning kommande år krävs det betydligt starkare resultat.

Tanums kommun har redovisat positiva resultat och dessutom klarat balanskravet varje år sedan år 2000.

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300

  Ledningsbloggen

  Här bloggar vi om aktuella frågor och händelser i kommunens ledningsgrupper.