Ledningsbloggen

Överskott med 12,7 mkr

Resultatet i bokslutet för 2016 uppgår till 12,7 mkr.

Tanums kommun har redovisat positiva resultat och dessutom klarat balanskravet varje år sedan år 2000.

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarLedningsbloggen

Här bloggar vi om aktuella frågor och händelser i kommunens ledningsgrupper.