Ledningsbloggen

Överskott i 2017 års bokslut

Resultatet för år 2017 uppgick till 15,2 mkr och är 10,8 mkr bättre än budgeterat.

Tanums kommun har redovisat positiva resultat och dessutom klarat balanskravet varje år sedan år 2000.

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300

  Ledningsbloggen

  Här bloggar vi om aktuella frågor och händelser i kommunens ledningsgrupper.