Ledningsbloggen

Överskott i 2017 års bokslut

Resultatet för år 2017 uppgick till 15,2 mkr och är 10,8 mkr bättre än budgeterat.

Tanums kommun har redovisat positiva resultat och dessutom klarat balanskravet varje år sedan år 2000.

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarLedningsbloggen

Här bloggar vi om aktuella frågor och händelser i kommunens ledningsgrupper.