Ombyggnad för kundcenter

Ombyggnaden i kommunhuset

För att förbättra information, tillgänglighet, service med mera kommer vi att införa ett kundcenter i januari 2015.

Kundcentrat kommer att vara beläget i kommunhusets huvudentré.

För att öka tillgängligheten i lokalen sker för närvarande en ombyggnad av receptionen.