Ökade resurser till vård, skola och omsorg

Det finns en uppfattning som ofta framkommer i olika inslag i media och i tidningsartiklar att det satsas mindre och mindre resurser på välfärdstjänster som skola, vård och omsorg. I själva verket är det tvärtom.

Kommuner, landsting och staten satsar över tiden mer och mer på välfärdstjänster. Kommunerna har aldrig satsat så mycket pengar på vård, skola och omsorg som man gör nu. Många kund- och brukar-undersökningar visar också att brukare och medborgare är väldigt nöjda med skola, vård och omsorg.

Demografiska förändringar med ett ökat antal äldre gör det viktigt för kommunerna att fortsätta arbetet med kvalitets- och effektivitetsförbättringar av välfärdstjänsterna.