Ledningsbloggen

Ökade anslag till kulturmiljövård

Riksantikvarieämbetet har fördelat 2018 års anslag för bidrag till kulturmiljövård. Merparten av de 263 miljonerna fördelas av länsstyrelserna som efter årets höjning av budgeten fick 28 miljoner kronor mer att fördela jämfört med 2017.

En av satsningarna som görs 2018 är att världsarvet Tanum får 1 500 000 kronor, bland annat för ökad fysisk tillgänglighet.

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarLedningsbloggen

Här bloggar vi om aktuella frågor och händelser i kommunens ledningsgrupper.