Ökad befolkning

Folksamling

Befolkningen i Tanums kommun ökade med 33 personer under 2013 och uppgick därmed till 12 303 personer vid årsskiftet.

Befolkningsökningen beror på ett positivt flyttningsöverskott, +51 personer. Trots att födelsetalet ökat till 121 födda är födelsenettot fortsatt negativt, -18 personer.