Ledningsbloggen

Ökad befolkning

Befolkningen i Tanum uppgår per den 31 december 2015 till 12 455 personer, vilket är en ökning med 109 personer jämfört med föregående årsskifte. Det är tredje året i följd som kommunens invånarantal ökar.

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarLedningsbloggen

Här bloggar vi om aktuella frågor och händelser i kommunens ledningsgrupper.