Ökad befolkning

Folksamling

Befolkningen i Tanums kommun uppgick vid årsskiftet till 12 346 personer. Det är en ökning med 43 personer jämfört med föregående årsskifte. Ökningen utgörs av ett positivt flyttnetto med +74 personer. Födelsenettot uppgår till -31 personer.