Ledningsbloggen

Nytt klimatavtal

Vid klimatmötet i Paris enades länderna om ett nytt
klimatavtal som ska ersätta Kyotoavtalet. Alla länder enades, förutom Nicaragua, om att samtliga ska bidra för att begränsa växthusgasutsläppen så att uppvärmningen inte ska överstiga 1,5 grader.

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarLedningsbloggen

Här bloggar vi om aktuella frågor och händelser i kommunens ledningsgrupper.