Ledningsbloggen

Nystartkalas 2018

På nystartkalaset är alla företagare välkomna, nya och befintliga. Träffens syfte är att uppmärksamma de som nyligen startat företag men programmet för kvällen är intressant även för dig som redan driver företag. 

På agendan står en föreläsning och information om ”10 sätt att nå bättre resultat i sociala medier”. Cecilia Lyche från företaget Be Better Online ger konkreta tips och idéer hur du kan använda sociala medier som ett effektivt verktyg med affärsnytta i fokus.

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarLedningsbloggen

Här bloggar vi om aktuella frågor och händelser i kommunens ledningsgrupper.