Ny rapport om Västsveriges utveckling

Omslag på rapporten

I rapporten ”Den Fula ankungen - Västsveriges utveckling, attraktivitet och potential i ett internationellt perspektiv” som bygger på data från BAK Basel Economics internationella benchmarking program, EU och OECD görs en omfattande genomgång av Västsverige i ett internationellt perspektiv.

Den ekonomiska tillväxten i Västsverige är tre gånger så hög som i Västeuropa det senaste decenniet. Företagstjänster, transporter, hotell, restaurang, handel och IT-ekonomin med mera växer snabbt. Så kallade urbana näringar står i dag för cirka hälften av värdet av det som produceras i Västsverige. Stor framtidspotential för exportledd utveckling med ett effektivt näringsliv och starka förutsättningar för kreativitet och entreprenörskap i en relativt attraktiv region.

I rapporten pekas också på att finns stora behov av investeringar i infrastruktur och transportsystem som förbättrar tillgänglighet och breddar våra arbetsmarknader och vår tillgång till omvärlden samt stora utmaningar i att minska segregation, stärka utbildningssystemen och agera så att alla delar av regionen utvecklas väl.