Ny handlingsplan för näringslivsarbetet

Hopp på stranden

En ny handlingsplan för hur Tanums kommun ska arbeta med näringslivsfrågor har antagits av kommunstyrelsen. Den gäller för åren 2014 och 2015. Prioriterade områden under de kommande åren är ökad dialog, mer samverkan och effektivare myndighetsutövande. Tanum Turist, Företagarna och Tanums Näringslivsråd har lämnat värdefulla synpunkter under arbetet med den nya handlingsplanen.