Ledningsbloggen

Ny befolkningssiffra

Tanums befolkning uppgick den 31 mars till 12 440 personer, en minskning med 15 personer sedan årsskiftet. Minskningen beror på ett negativt födelsenetto. Inflyttningsöverskottet för första kvartalet uppgick till +14 personer.

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarLedningsbloggen

Här bloggar vi om aktuella frågor och händelser i kommunens ledningsgrupper.