Näringslivsdag

Företagarfrukost

Onsdagen den 22 oktober genomförde kommunen en näringsdag. Dagen startade med näringslivsfrukost på lastbilscentralen i Tanumshede där ett 30-tal företrädare för företag i Tanum mött upp.

På eftermiddagen genomförde politiker och tjänstemän cirka 50 företagsbesök. Besöken hos olika företag är ett bra sätt fånga synpunkter från företagen samtidigt som kommunens kunskaper om företagen och företagens villkor ökar.