Möte om räkkvoter

Skaldjur

Norra Bohusläns kommuner kallar Havs- och vattenmyndigheten till möte om framtiden. Oron är stor för att skaldjursfisket ska gå samma öde till mötes som sillfisket. När sillfiskekvoterna släpptes fria slutade det med att ett fåtal stora fiskeföretag köpte upp allt fiske på kusten och att ett litet fåtal stora båtar sköter allt fisket. Så får det inte bli för räk- och kräftfisket. Därför är kommunerna oroade av att myndigheterna tycks vilja införa överförbara fiskekvoter också när det gäller skaldjursfisket. Det skulle slå negativt med ett litet fåtal stora trålare och hamnar utan daglig trafik.