Ledningsbloggen

Medborgarundersökningens resultat

Under hösten 2017 har SCB på Tanums kommuns uppdrag gjort en medborgarundersökning i vilken Tanums kommuns invånare har möjlighet ge betyg på Tanums kommun som boendeort och om den kommunala verksamheten.

Det sammanfattande betyget för hur tanumsborna bedömer den kommunala verksamheten blev 55 vilket är det högsta betyget sedan vi började göra mätningarna år 2007.

Jämfört med övriga kommuner är tanumsborna mest nöjda med förskola, grundskola, äldreomsorg samt stöd till utsatta personer. Räddningstjänst, renhållning samt vatten och avlopp får också bra betyg av medborgarna.

Här kan du läsa mer om medborgarundersökningen 2017.

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarLedningsbloggen

Här bloggar vi om aktuella frågor och händelser i kommunens ledningsgrupper.