Medborgarundersökning

Tjej med mikrofon

Tanums kommun genomför medborgarundersökningar vartannat år. Undersökningarna är viktiga för kommunen, både som ett betyg på den kommunala verksamheten och som ett underlag att förbättra verksamheten. I årets undersökning ger Tanumsborna bra betyg på kärnverksamheterna förskola, grundskola, äldreomsorg och stöd till utsatta. Även räddningstjänst, va-verksamheten, renhållning och kommunens informationsverksamhet får bra betyg.

Tanumsborna är också nöjda med att bo och leva i Tanum, särskild betonar man trygghet, miljö och kommersiellt utbud som positiva faktorer.

Läs mer om medborgarundersökningen 2015.