Lyft för företagsklimatet i Sveriges kommuner

Företagen bedömer att kommunernas insatser för att främja företagsklimatet har blivit bättre. Det visar en ny mätning av kundnöjdheten bland kommunernas och landstingens verksamheter. Det är viktigt för att kommunerna ska kunna behålla och locka till sig företag så kommunen kan växa.