Låg arbetslöshet

Platsjournalen

Arbetslösheten i Tanum är låg, både bland vuxna och bland ungdomar.

Arbetslösheten har gått ned för både vuxna och ungdomar under juni månad. Jämfört med våra grannkommuner så har Tanums kommun lägst siffra för vuxna och näst lägst för ungdomar.

I juni uppgick arbetslösheten i Tanum till 3,9 procent, en minskning med 0,7 procentenheter jämfört med maj månad 2013. I maj 2012 låg arbetslösheten på 3,4 procent.

Ulf Ericsson
Kommunchef