Låg arbetslöshet

Arbetsmarknaden i Tanum fortsätter att se bra ut. Arbetslösheten, både den totala arbetslösheten och ungdomsarbetslösheten, är låg. Arbetslöshetssiffrorna i Tanum tillhör de lägsta i hela västra Götaland. I september uppgick arbetslösheten i Tanum till 4,6 procent. Genomsnittet i riket ligger på 8,5 procent och för Västra Götalands län 8,1 procent.

Ulf Ericsson
Kommunchef