Kommunfullmäktige godkände boksluten

Pengar

På måndagskvällen godkände kommunfullmäktige kommunens och de kommunala bolagens bokslut och årsredovisningar. Vid mötet avtackades Berit Carlsson som slutade som ordförande i kommunrevisionen. Berit har varit revisionens ordförande sedan 2000.