Ledningsbloggen

Kommunerna i Bohuslän satsar på besöksnäringen

Kommunerna har sedan 2015 samarbetat kring prioriteringarna; att stärka varumärket Bohuslän, tillståndsgivning, att beakta
besöksnäringsperspektivet i samhällsplanering och kollektivtrafikens betydelse för besöksnäringen. Arbetet som har inletts kring dessa områden kommer att fortsätta. Nytt för 2017 är även att inleda ett mer intensifierat samarbete kring att utveckla vandringsleder och cykelleder i Bohuslän.

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300

  Ledningsbloggen

  Här bloggar vi om aktuella frågor och händelser i kommunens ledningsgrupper.