Kommunens vindkraftverk invigdes

Liselotte Broberg inviger vindkraftverket

På onsdagen invigdes det vindkraftverk som Tanums kommun tillsammans med Tanums Bostäder och Rambo gemensamt har byggt. Vindkraftet är placerat på kommunens återvinningscentral Tyft. Produktionen av el från verket gör att Tanums Bostäder AB och Rambo AB blir självförsörjande på miljöriktig närproducerad el samtidigt som kommunens förbrukning av el täcks till 50 procent från det egna vindkraftverket.