Ledningsbloggen

Jämför Tanum med andra kommuner

Tanum gör årligen jämförelser av ekonomi och verksamhet med Lysekil, Munkedal, Sotenäs och Strömstads kommun.

I Benchmarkingrapporten för 2016 kan du jämföra Tanums ekonomi och verksamhetsresultat med övriga kommuner i norra Bohuslän.

Benchmarkingrapporten för 2016PDF (pdf, 3.3 MB)

Här kan du läsa mer om benchmarkingen och även äldre rapporter.

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarLedningsbloggen

Här bloggar vi om aktuella frågor och händelser i kommunens ledningsgrupper.