Invigning av nya kontorslokaler

Onsdag 3 juni invigdes de nya kontorslokaler som kommunen hyr i Tedacthuset. I lokalerna finns nu hela den tekniska förvaltningen. Inflyttningen skedde redan veckorna efter påsk. De nya lokalerna ersätter bland annat äldre uttjänta lokaler på Bygdegårsplanen. Genom att hela tekniska förvaltningen finns samlad på ett ställe förbättras service och tillgänglighet för allmänheten.