Invånarna nöjda med kommunernas tjänster

Hamburgsunds förskola

Svenskt Kvalitetsindex släppte nyligen sin årliga mätning av hur nöjda invånarna är med välfärdstjänsterna som de haft kontakt med.

Kommunernas och landstingens resultat är fortsatt goda. Högst betyg får förskola, vatten och avlopp, sopor och avfall samt gymnasieskola. Alla dessa verksamheter får över 70 i betyg på en 100-gradig skala, sjukvården ligger strax därunder. Snittbetyget för kommunerna och landstingen är 69,1, att jämföra med statens 63,2.