Hur bra är Tanums verksamhet jämfört med andra kommuner?

Det görs och publiceras många olika rapporter där kommuners verksamhet och ekonomi jämförs. Ofta sker jämförelserna i rankinglistor.

Vi publicerar så många som möjligt av jämförelser som finns på kommunens hemsida tanum.se under Jämför Tanum.
Att jämföra sig med andra är både ett sätt att få en uppfattning om hur bra vår verksamhet är jämfört med andra kommuner men också ett utmärkt sätt att utveckla verksamheten genom att lära av andra kommuner.