Handelsrelationer med Norge

Sverige är ett av världens mest exportberoende länder och det största exportlandet är Norge.

Den norska arbetsmarknaden är dessutom viktig för sysselsättningen i Sverige. Många svenskar har idag hela eller delvis sin inkomst från Norge, antingen genom att man arbetspendlar till Norge eller på annat sätt.

Gränshandel är stor och ökar för varje år, även om den senaste tidens försvagning av den norska kronan inneburit en viss avmattning.

Tanums kommun arbetar på olika sätt för att stärka handelsrelationerna med Norge.