Fortsatt låg arbetslöshet

Arbetslösheten är fortsatt låg i Tanum. Mest glädjande är att ungdomarbetslösheten sjunkit med 3,5 procentenheter sedan november 2012.

Sammantaget är både den totala arbetslösheten och ungdomarbetslösheten i Tanum bland de lägsta i hela Västra Götaland och betydligt lägre än genomsnittet i riket.