Förslag till nytt kommunalt utjämningssystem

Regeringen har (äntligen) presenterat ett förslag till nytt utjämningssystem för kommuner och landsting. För Tanums vidkommande innebär förslaget att Tanums avgifter till kostnadsutjämningen minskar med drygt 2 000 kronor per invånare eller totalt cirka 25 mkr.

Det är bland annat förändringen av faktorerna för barnomsorg, skola och äldreomsorg som gör att Tanum blir ”vinnare” på det nya systemet. Det nya utjämningssystemet beräknas kunna införas den 1 januari 2014.

Att regeringen nu efter lång utredningstid presenterar ett nytt förslag till utjämningssystem är både efterlängtat och nödvändigt. Dagens utjämningssystem är föråldrat och fångar inte alls kommunernas olika förutsättningar att driva en likvärdig verksamhet.

Clas-Åke Sörkvist                                          Ulf Ericsson

Kommunstyrelsens ordförande                       Ekonomichef