Ledningsbloggen

Förslag till budget för 2018

Den borgerliga majoriteten i budgetberedningen har presenterat sitt förslag till budget 2018. Budgeten redovisar ett överskott på 14,1 mkr och baseras på oförändrad kommunalskatt på 21,56 kronor.

Investeringsbudgeten uppgår till totalt 130 mkr.

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarLedningsbloggen

Här bloggar vi om aktuella frågor och händelser i kommunens ledningsgrupper.