Ledningsbloggen

Förslag på ny näringslivsstrategi

Vid ett möte den 18 maj presenterades ett förslag på en ny näringslivsstrategi som ska gälla från 2018. Utkastet som presenterades är framtaget tillsammans med en grupp företagare, en Forumgrupp kallad ”Ny Näringslivsstrategi” som har varit bollplank, inspiration och referensinstans i processen. Vi vill gärna ha synpunkter på förslaget till näringslivsstrategi. 

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarLedningsbloggen

Här bloggar vi om aktuella frågor och händelser i kommunens ledningsgrupper.