Ledningsbloggen

Företagsklimatet viktigt för kommunens utveckling

Ett gott företagsklimat är centralt för varje kommuns tillväxt
och utveckling. Ett av Tanums kommuns prioriterade mål är att utveckla servicen till företag och kommuninnevånare. Svenskt Näringsliv har presenterat en studie som visar att en av tre företagare drar sig för att kritisera hemkommunen av oro för att det ska påverka deras verksamhet negativt. Bara att det finns en tvekan att kritisera är förstås allvarligt nog. För kommunen innebär det att man inte får nödvändiga inspel om hur man kan utveckla sin service och myndighetsutövning.

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarLedningsbloggen

Här bloggar vi om aktuella frågor och händelser i kommunens ledningsgrupper.